Privacy - Sportprijs Utrecht

Privacyverklaring Sportprijs Utrecht

Dit is de privacyverklaring van Sportprijs Utrecht. Deze website wordt beheerd door  Stichting Sport Utrecht, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40480873, hierna te noemen: `SportUtrecht’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@sportutrecht.nl.

Hier kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.