VSU - Sportprijs Utrecht

VSU

Vereniging Sport Utrecht: organisatie voor top- en breedtesport

VSU (Vereniging Sport Utrecht) is ontstaan in januari 2005 uit een fusie van Utrecht Topsport en Vereniging Sportbelang Utrecht, waar ook het Sportloket Utrecht een onderdeel van uitmaakte. VSU is een organisatie voor top- en breedtesport in de regio Utrecht. Ruim 240 sportverenigingen uit de gemeente Utrecht zijn aangesloten bij VSU. Daarnaast kunnen topsporters en topsporttalenten uit de regio Utrecht bij VSU Topsport terecht voor individuele begeleiding en ondersteuning. VSU Topsport maakt samen met Sportservice Provincie Utrecht deel uit van het Olympisch Netwerk Midden Nederland van het NOC*NSF.

De missie van de VSU luidt:
Iedereen kan sporten in een vitale vereniging op zijn/haar niveau waarbij talentvolle sporters gestimuleerd worden om unieke prestaties te leveren.

Wilt u meer informatie over de VSU klik dan hier