Gemaakt door Joey Dankbaar: De foto's zijn allen gemaakt op het sportpark Overvecht Noord van de American Football club Dominators in Utrecht. Het betreft hier flag football. - Sportprijs Utrecht